El carbó vegetal és el que hom obté per la carbonització de la fusta. Té un poder calorífic 29.300 a 35.000 kJ/kCal. La carbonització pot ser duta a terme segons els procediments antics de “carbonera” o segons tècniques modernes tals com forns continus o destil·lacions seques. És emprat com a primera matèria per a l’obtenció de carbó activat, com a combustible lleuger, per a sintetitzar carbur càlcic, cianurs, sulfurs de carboni, en la fabricació d’elèctrodes, pólvora negra, materials pirotècnics, catalitzadors diversos, en barbacoes domèstiques i forns de restauració per cuinar a la brasa, etc.
Nacional
Importació
És el carbó que obtenim de la carbonització de les fustes nacionals. Hi ha de molts tipus; els més forts són els d’alzina i olivera, i els més volàtils els de pi i eucaliptus. És utilitzat principalment per ús domèstic i per restaurants. Envasat segons client en sacs grans i bosses de 3 kg. per la venda en supermercats i altres àrees de venda.
És el carbó que obtenim de la carbonització de fustes de l’Argentina, el Paraguai, Sud-àfrica i Brasil, tals com el “lapacho”, el “quebracho”, “haitín”, etc. Aquest tipus de carbó vegetal té propietats una mica diferents del nacional, generalment té més poder calorífic més durada d’encesa. És especial per a la restauració en forns tancats. Envasat segons demanda del client en sacs de ràfia, paper, etc.

- SELECCIONEM I CLASSIFIQUEM EL CARBÓ VEGETAL.
- ENS ADAPTEM A LES NECESSITATS DEL NOSTRES CLIENTS.  
- ESPECIALITZATS EN ALTA QUALITAT " VALLÈS ".
- ENVASEM EN SACS DE 10-15 KG.
- BOSSES DE 3-4-5 KG.

Briquetes de carbó
Les briquetes de carbó són la pols compactada del carbó formant unes boles. En una barbacoa domèstica els resultats de la seva combustió són generalment inferiors a a les del carbó vegetal, però amb un foc continuat. Ideal per cuinar menjar de cocció lenta. Es serveixen en bosses de 3 kg.
© 2005 Llenyes i Carbons del Vallès, S.L. | Ctra. Sabadell a Granollers km. 1,5 | 08213 Polinyà | Barcelona
Correu electrònic: info@carbonsvalles.cat | T. (+34) 937 273 666 F. (+34) 937 252 500