Antracita
És el més antic per la seva edat geològica dels carbons minerals i el més ric en carboni. El seu poder calorífic pot sobrepassar les 8000 calories, motiu pel qual es emprada com a combustible, per estufes i calefaccions. Es serveix a granel o ensacat a petició del client.
Coc metal·lúrgic
El coc metal·lúrgic és un determinat tipus de carbó de coc i ha de posseir un alt contingut de carboni, i, si és destinat a alts forns, ha de tenir a més, resistència a la compressió per tal de suportar la càrrega, propietats que són obtingudes en la coquitització, a alta temperatura (més de 900º C). És el carbó emprat per les fundicions d’alumini, entre altres indústries. Es serveix a granel o ensacat a petició del client.
Fragua Extra importada de C.E. en sacs de 25kg. ESPECIAL PER FORJADORS

© 2005 Llenyes i Carbons del Vallès, S.L. | Ctra. Sabadell a Granollers km. 1,5 | 08213 Polinyà | Barcelona
Correu electrònic: info@carbonsvalles.cat | T. (+34) 937 273 666 F. (+34) 937 252 500